Om Cecilia Winberg

Förbundsordförande för Fysioterapeuterna

Utbildning: Tog sjukgymnastexamen i Lund 1991, magister 2001, specialistkompetens inom neurologi 2002, med.dr 2014.  

Yrkesbakgrund: Jag har arbetat med neurologisk rehabilitering inom största delen av mitt yrkesliv både inom slutenvård och inom öppen vård. Jag har varit egenföretagare i mer än 20 år. Sedan 2017 har jag arbetat som enhetschef för rehabiliteringen på Lasarettet i Ystad.  

Facklig erfarenhet: Varit ordförande i Distrikt Skåne och i neurologisektionen, varit ledamot i förbundets servicebolag, i etiska rådet och i förbundsstyrelse. Senaste mandatperioden har jag varit vice ordförande i förbundsstyrelsen och ordförande i Kvalitets- och patientsäkerhetskommittén samt i Företagarrådet.

Särskilt engagemang i: Att visa på bredden av fysioterapeuters kompetens och att skapa tydligare kopplingar mellan förbundets olika delar.