Om att påbörja och att avsluta

I veckan har Fysioterapeuternas nya förbundsstyrelse haft sitt första styrelsemöte. Vi har setts tidigare för gemensam styrelseutbildning men nu var det dags för styrelsen att ta sig an de beslut som kongressen fattade i november. Det är alltid speciellt att komma igång med en ny grupp och kanske lite mer speciellt i en pandemitid när vi inte kan vara i samma rum och sannolikt inte kommer att kunna vara det på ett tag. Det gäller att försöka variera även det digitala mötet, att se varandra och att ge utrymme för socialt samtal. Kongressen fattade många beslut som vi har en mandatperiod på oss att arbeta med. I veckan har vi fattat beslut om budget och påbörjat vårt arbete med en verksamhetsplan för 2021.


In action Ingela Tengvall, Mikael Hjerne, Sara Barsjö, Kristina Larsson, Cecilia Winberg, Maria Westin, Lisa Svernby, Philip Ohlsson, Annie Palstam, Helena Pepa och Caroline Agrell

I tisdags deltog jag vid den offentliga utfrågning som anordnades av Socialutskottet med anledning av Corona kommissionens betänkande. Det var en intressant förmiddag men bra diskussioner kring det akuta skeendet inom äldreomsorgen under pandemin. Vid samtalet betonades vikten av långsiktiga och hållbara lösningar för äldreomsorgen och just därför känns det viktigt att kommissionen i sitt framtida arbete fokuserar på rehabilitering och förebyggande åtgärder. Utfrågningen kan du se här.
I somras presenterade Fysioterapeuterna tillsammans med Sveriges Arbetsterapeuter en rapport som baseras på en undersökning bland landets medicinskt ansvariga för rehabilitering (MAR). Rapporten visar att möjligheterna för kommunens medarbetare att genomföra sitt rehabiliteringsuppdrag i hög grad har påverkats negativt och att det finns en oro för patientsäkerheten. Det är viktigt att också kunna se konsekvenser på längre sikt och Fysioterapeuterna bidrar gärna i kommissionens fortsatta arbete.


Acko Ankarberg, ordförande i socialutskottet vid tisdagens utfrågning

Igår presenterades det sista delbetänkandet i utredningen Samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) där utredarna har haft i uppdrag att utreda förutsättningarna för att utveckla en ny form av skyndsamma och ändamålsenliga insatser inom primärvården vid lättare psykisk ohälsa. Fysioterapeuterna ser positivt på den breddning av primärvårdens uppdrag som föreslås och att det innebär ett uppdrag som inkluderar fysisk såväl som psykisk hälsa. Vi ser också positivt på utredningens förslag om interprofessionella team med fysioterapeuten som en självklar del. Det kommer att bli viktigt att primärvårdens struktur och styrning möjliggör teamarbete. Det kommer liksom utredarna nämner att bli viktigt med kompetensutveckling inom området så att de personer som arbetar inom primärvården känner trygghet inför ett breddat uppdrag. Utredningsarbetet har präglats av ett inkluderande och brett arbetssätt vilket har uppskattats!

Under 2020 tog Fysioterapeuterna fram Fysioterapi ger resultat med fokus psykisk ohälsa. I kunskapsunderlaget beskrivs hur fysioterapeuter arbetar förebyggande och med fysisk aktivitet för personer med psykisk ohälsa. Vi ger exempel på teamarbete och beskriver hur man på en mottagning arbetar med personer som har svåra utmattnings- och smärtsyndrom. Detta är en del av vad fysioterapeuter kan bidra med för personer med psykisk ohälsa. 

Snön ligger vit i de största delarna av landet och så även i Skåne. Önskar en trevlig helg med en bild från Hällevik i Blekinge på vårpromenad för några år sedan.