Varje rörelse räknas!

Fysisk aktivitet är ett av fysioterapeutens många verktyg. Vi är bra på att individuellt anpassa och följa upp fysisk aktivitet oavsett förutsättningarna för individen. Vi har som förbund länge påtalat vikten av rörelse. Vi har i samarbete med andra fått del av Socialstyrelsens medel för att arbeta för bättre levnadsvanor- fysisk aktivitet är en av de levnadsvanor som vi har skrivit om. Det är därför glädjande när vi i går fick möjlighet att läsa resultatet av det arbete som Kommittén för främjande av fysisk aktivitet genomfört. Vi är också glada över att ha getts möjlighet att delta i kommitténs rörelsenätverk. Slutbetänkande med titeln Varje rörelse räknas – hur skapar vi ett samhälle som främjar fysisk aktivitet? SOU 2023:29.

Slutbetänkandet fokuserar bland annat på att vi har ett gemensamt ansvar för frågan oavsett var vi verkar. Det krävs ett tillsammans för att vi ska kunna göra skillnad här. Det krävs styrning och samordning från nationellt håll. Det krävs regionala och kommunala beslut som stimulerar och syftar till fysisk aktivitet. Det krävs medarbetare som går före och tar barn och unga med på resan. Det är bra. Bilden nedan från utredningen.

Det är bra med den breda ansatsen som lyfter behovet av ett samhälle som gör det lätt att välja fysisk aktivitet, att stimulera till fysisk aktivitet genom aktiva transporter, att arbeta för en skola där rörelsen är en naturlig del. Den breda ansatsen beskriver också förutsättningar för olika grupper. Det är bra då vi sedan tidigare vet att det är skillnader mellan gruppers hälsa och möjligheter beroende på hur man fungerar och på vilken ålder man har tex.

I Fysioterapeuternas Rörelselyft som förvisso har några år på nacken skriver vi om behovet av rörelse för barn/unga, i yrkeslivet och för äldre. Just fokus på äldre personer är något som vi ser att man skulle kunna utveckla mer i slutbetänkandet. Det är aldrig för sent med rörelse och det är aldrig för sent att börja träna.

Som scout är det också självklart glädjande att man i utredningen så tydligt lyfter betydelsen av friluftslivets möjligheter. Fysioterapeuterna och jag ser fram emot det fortsatta arbetet för att underlätta rörelse och för att därmed komma ett steg närmre vår vision om alla ska kunna leva ett hälsosamt liv i rörelse.