God Jul och Gott Nytt År!

2023 var året när Fysioterapeuterna som förbund fyllde 80 år. Året då vi såg tillbaka på den utveckling som skett inom professionen och även blickade framåt. Under 80 år har mycket förändrats – vår roll och vår kompetens är idag annorlunda mot 1943. Vårt ansvarsområde är bredare, vårt kunskapsfält är både bredare och djupare och forskningen inom fysioterapi har tagit stora kliv framåt. Fysioterapeuters kompetens kommer idag många till nytta och det finns också fler som idag ser möjligheten med vår unika kompetens. Det är inte ovanligt med fysioterapeuter i ledande eller utvecklande position. Allt detta är bra, men det finns fortfarande områden som behöver utvecklas och där jag ser att det inte tagits tillräckligt stora kliv.

Bild från Colourbox

Vi behöver en bättre lön med högre ingångslöner och med en löneutveckling under yrkeslivet som gör att det lönar sig att utbilda sig till fysioterapeut. Det finns idag möjlighet att röra sig mellan arbetsgivare och tjänster på ett annat sätt än 1943 och det är positivt för den egna löneutvecklingen, men det är fortsatt inte tillräckligt bra. Här krävs förändring

Vi behöver en grundutbildning på avancerad nivå som ger blivande fysioterapeuter goda förutsättningar att med vår ökade kunskapsbas, ökade ansvar och ökade arbetsområden kunna arbeta som fysioterapeuter. Det är i längden inte patientsäkert och bidrar inte till god kvalitet när blivande fysioterapeuter under kort tid utsätts för mycket information och för grund kunskap. Här krävs förändring.

Vi behöver en god arbetsmiljö där vi får utrymme till reflektion, påverkan och återhämtning. En arbetsmiljö som främjar professionellt lärande och samarbete är det som gör att vi väljer att stanna kvar. På en arbetsplats där den nyanställde får en god introduktion och där man som mer senior ges möjlighet att utvecklas, blir personalomsättningen lägre. Det gagnar såväl verksamhet som patienter. Här krävs förändring.

För att nå önskad förändring behöver våra beslutsfattare och chefer lyssna på professionerna. Vi behöver involvera dem som hälso- och sjukvården är till för. Vi behöver vara modiga och vi behöver ibland våga testa utan att veta fullt ut. Vi behöver kanske bryta regler. Vi behöver ställa frågan om vad som är viktigt för dig. Vi behöver se att det finns möjligheter och att vi kan vara en del i en förändring mot bättre förutsättningar. Det finns mycket kvar att arbeta för och jag ser fram emot 2024 då Fysioterapeuterna fortsätter sin resa framåt men först vill jag önska er alla sköna helger! Kanske ta tillfället i akt att lyssna på vår julpodd, ett dubbelavsnitt där två av de nominerade till Årets fysioterapeut diskuterar och reflekterar kring karriär.

Bild från Colourbox