För ett hållbart arbetsliv och en hållbar hälso- och sjukvård

I veckan presenterade Nationella Vårdkompetensrådet sin rapport med förslag om hur hälso- och sjukvården behöver arbeta med kompetensförsörjning. De lyfter bland annat behovet av att veta mer om orsakerna till hälso- och sjukvårdspersonal väljer att lämna yrket eller att inte arbeta i sin yrkesroll. Det kan handla om att vilja byta yrke eller inriktning men det kan också handla om att man helt enkelt inte orkar längre. Man har bristande arbetsförhållanden och arbetsmiljö. Just detta ser vi också i den enkät som Fysioterapeuternas medlemmar svarat på under vintern.

Vi släpper snart en rapport där du kan läsa mer, men resultaten är oroväckande. Det är en stor andel som överväger att lämna yrket på grund av en tuff arbetsmiljö där man lämnas ensam med beslut, där man inte ersätts utifrån det ansvar man har och där man inte får förutsättningar att utvecklas i sitt yrke. Det är negativt ur ett kompetensförsörjningsperspektiv om de som vill jobba kvar ändå väljer att lämna yrket för att förutsättningarna är så dåliga.

Nationella vårdkompetensrådet lämnar 25 förslag om hur hälso- och sjukvården, oavsett huvudman, kan göra annorlunda och bättre för att vi som medarbetare ska vilja välja att arbeta kvar. Det finns många bra förslag som jag hoppas att man från stat, regioner och kommuner tar på stort allvar och gör verklighet av. Det finns till exempel förslag om att skapa förutsättningar för och följa verksamheternas systematiska arbetsmiljöarbete, bland annat genom att utveckla insatser som främjar en god arbetsmiljö, att arbeta systematiskt med att stödja medarbetarna till att arbeta med arbetsuppgifter som är prioriterade i relation till sin kompetens och att vidta åtgärder för att säkerställa att digitala verktyg är användarvänliga och effektiva. Andra förslag handlar om behovet av nationell samordning av systematisk och fortlöpande fortbildning för vårdens professioner, ökade möjligheter till kompetensutveckling och karriärvägar för respektive profession och att det ska finnas introduktions- och mentorskapsprogram för nyutexaminerade professioner i hälso- och sjukvården.

Allt detta är frågor som vi som fackförbund arbetar för och som vi vet är viktiga för fysioterapeuter. Jag ser fram emot hur detta görs till verklighet för det är konkret handling som behövs för att hälso- och sjukvårdens medarbetare ska vilja välja att arbeta kvar och utvecklas i sin profession.