Årets Fysioterapeut 2024 är….

Varje år delar Fysioterapeuterna ut flera pris. Ett av dem är Årets Fysioterapeut. Ett pris som går till en fysioterapeut och kollega som genom sina insatser på ett avgörande sätt bidragit till professionens utveckling och i förlängningen till ökad livskvalitet och hållbarhet för enskilda personer och befolkningen i stort. Det är många som nomineras och det är många fysioterapeuter som dagligen gör skillnad i sina verksamheter. Det är inte enkelt att göra ett urval på tre personer som sedan går vidare till intervju och där en av dem sedan blir Årets fysioterapeut.

I år visar nomineringen på bredden av vad en fysioterapeut kan göra. Våra nominerade är Maria Hilberth, Frida Johnsson och Anna-Maria (Mia) Sundfors. Maria arbetar som chef på Socialstyrelsen med möjlighet att påverka förutsättningarna för många. Frida arbetar med kvinnors hälsa genom en digital vårdtjänst och är företagare. Anna-Maria arbetar på neurointensiven och har där arbetat för att fysioterapeuter nu har en omfattande och vital funktion. Du kan läsa mer om motiveringar och nomineringar här. Alla tre vore värdiga vinnare av utmärkelsen. I augusti fattar förbundsstyrelsen beslut om vem som blir Årets Fysioterapeut 2024 för att sedan tillkännage vem det blir i september i samband med Fysioterapins dag.

I september vet vi.

Det är många som gör skillnad varje dag. Gör skillnad för den verksamhet som man arbetar i och för den patient som man möter. Det är ett arbete som kommer att fortsätta och det är ett arbete som ska uppskattas. Vi behöver uppskatta varandra och uppmärksamma varandra mer. Vi behöver berätta för varandra vad vi gör bra. Det är så som vi tillsammans kan bygga en stark identitet för vårt fysioterapikollektiv. En stark identitet bidrar i arbetet med att förflytta oss som profession framåt.