För vårt demokratiska samtal!

Sällan känner jag betydelsen av det demokratiska och öppna samtalet så tydligt som på Visbys gator under Almedalsveckan. Där tillgängligheten är hög, där energin flödar och där vi lyssnar och lär av varandra. Politiker och beslutsfattare är tillgängliga och närvarande i samtal och seminarier. Samtalet är kontinuerligt, över gränser och öppenheten är stor. För oss som fack- och professionsförbund är det självklart att vara där för att lyfta fysioterapeuters förutsättningar och för att sätta våra frågor på den breda agendan.

Det är samtal som måste finnas och som vi behöver kämpa för. Vi behöver fortsätta med denna öppna mötesplats, för demokratin och för de goda värdena i vårt samhälle.  Det är inte självklart i en värld där allt fler stater blir autokratiska och där allt fler människor begränsas i de friheter som vi en gång vunnit.

Fysioterapeuterna var där och deltog i bla samtal om hur vi kan samarbete för bättre mental hälsa, om varför specialistutbildningen ska vara statligt reglerad, om hur vi ska styra och leda för en mer personcentrerad och digital hälso- och sjukvård, om prioriteringar, om hur vi kan samverka för den goda och nära vården. För politiker med regionalt och nationellt ansvar berättade vi t ex om hur arbetsmiljön ser ut för fysioterapeuter, om ersättningssystem som inte uppdaterats på många år och om hur vi är viktiga i det preventiva arbetet för vår folkhälsa.

För att minnas Ing-Marie Wieselgren och hennes gärning finns nu konstverket Lyssnandet i Almedalsparken.

Vi kommer att fortsätta samtalen för fysioterapeuters bästa och vi är tacksamma att vi kan göra det i ett land som Sverige där vi har frihet att engagera oss och därmed också att påverka och förändra. Det är en ynnest och en möjlighet. Bloggen är tillbaka efter sommaren och jag hoppas att ni alla får en skön sommar!