Lön, omställning och Agenda 2030

Vi fortsätter samtalet om lön och kompetens ett tag till. I veckan har vi ordnat ett lönepolitiskt seminarium för våra förtroendevalda. Vid seminariet blev det tydligt att vi alla har ett ansvar för vår lön men att vi har olika möjlighet att påverka den beroende på var vi befinner oss.
Det är inte acceptabelt att en fysioterapeut aldrig tjänar in sin utbildning. Det är inte heller acceptabelt att samtidigt som det råder brist på fysioterapeuter bidrar nuvarande löneläge och bristande kompetensutveckling till en allt sämre arbetssituation, där många väljer att sluta eller överväger att lämna yrket. Det är inte heller acceptabelt att kompetensutveckling och ökat ansvar inte leder till rimlig löneutveckling. Om detta debatterade vi i veckan i Altinget. Debattartikeln i sin helhet hittar du här.


Bild från veckans debattartikel i Altinget

I veckan har jag som en av nästa tusen deltagare deltagit i SKRs ledarutbildning Ledarskapsprogram Nära vård. Vid heldagsseminariet inspirerades vi att lyssna på berättelsen om bemötande där Hans-Inge Persson delade med sig av sin och sin frus historia. Han pratar om att skifta fokus och att se sig själv utifrån någon annans behov. Han pratar om att det inte finns några besvärliga patienter utan patienter med besvär. Han uppmanar oss att lyssna på berättelserna och säger att i samtalet mellan patient och vårdgivare ska båda bli lite klokare.
Vi lyssnade på Klara Palmgren Broryd som delade med sig av sin kunskap kring att leda i komplexa organisationer. Omställningen är en kulturresa där vi behöver ställa oss nya frågor och ifrågasätta gamla arbetssätt. För Fysioterapeuterna är detta en viktig fråga som vi kommer att arbeta aktivt med för våra medlemmar och för de vi är till för. Vi är en del i den nära vården och vi vill leda och vara del av förändring. Omställning är tema för Fysioterapi 2021 som ordnas i höst. Det finns fortsatt möjlighet att skicka in abstrakt till konferensen för den som vill dela med sig av goda exempel och forskning inom området. 


Bild från SKR om vad Nära vård kan vara

Under måndagen träffade Charlotte Chruzander, hälso- och sjukvårdsstrateg och jag Socialstyrelsen för att diskutera rehabilitering för personer med covid, kompetensutveckling och nationella riktlinjer.
De nationella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar har nyligen uppdaterats och de viktiga punkter i den reviderade versionen är: 
1. Tidig diagnostik och utredning är viktig
2. Fysisk träning central i behandlingen och här tar man också upp vikten av teamrehabilitering, fysisk träning och patientutbildning
3. Resurserna bör användas effektivare tex genom minska artroskopisk kirurgi till förmån för fysisk träning och patientutbildning
4. Vården behöver bli mer jämlik. 

Som avslut på veckans blogg vill jag lyfta Agenda 2030 som kommer att vara en stor del av vårt arbete framöver. Agenda 2030 ska minska fattigdom, orättvisor och ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen under de kommande 15 åren. I veckan publicerades i Lancet Planetary Health en modelleringsstudie som beräknade hur minskningen av växthusgaser kan ge stora hälsovinster. Miljontals förtida dödsfall kan undvikas om länderna skärper sitt klimatarbete. Åtgärder för ett förbättrat klimat påverkar också hälsan genom hälsosammare matvanor, renare luft och mer vardagsmotion. Artikeln av I Hamilton mfl kan du hitta här. Den är läsvärd och värd att reflektera kring.