För en nära vård

Förra veckan deltog jag som reflektör i SKR:s ledarskapsprogram. Temat för dagen var uthållighet och att leda i förändring. Samtalet rörde sig bland annat kring hur vi samverkar för förändring, strukturer för förändring och om hur vi kan följa upp den förändring vi vill göra. Deltagarna i utbildningen navigerar i omställningen till Nära vård och delar erfarenheter och utmaningar med varandra. I omställningen är våra chefer viktiga, då de blir bärare av information mellan nivåer i vårt hierarkiska system. De behöver få tydliga mandat för att kunna leda på ett reflekterande och långsiktigt sätt. Vi behöver alla skifta vårt fokus. Vi behöver gå från en fabrikslogik till tjänstelogik. Vi behöver ändra vår kultur och vårt språk. Och inte minst prata mer om personer, relationer och samordning än organisation, produktion och stuprör.

Bild från SKR:s ledarskapsprogram

När vi planerar vår hälso- och sjukvård utifrån personens behov och förutsättningar sker ett kulturskifte och ett skifte av fokus som är nödvändigt för omställningen till god och Nära vård. Där utgångspunkten är patientens behov och förhållningssättet är att hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad. Omställning till Nära vård sker här och nu och den är verklig. Det finns idag så många exempel på hur vi förändrar våra arbetssätt, vår kultur och hur vi tänker kring vårt arbete. Det finns exempel i Skåne där de arbetar med digital cancerrehabilitering. Det finns exempel i Västerbotten där insatser planeras utifrån personernas behov. Vilka exempel ser du i ditt närområde? För att hålla tempot och drivet i omställningen behöver vi identifiera exempel och benämna att det är Nära vård vi arbetar för.

Om detta och mycket mer pratar jag med Lisbeth Löpare Johansson om i månadens podd. Ett samtal om förändring, om uthållighet och om att vara i förändring. Det är viktigt för nära vård och det är viktigt för den tid som vi lever i.