Vilket år det har varit!

I veckan hade vi förbundsstyrelsemöte och såg tillbaka på vårt 2023. För att komma framåt är det ibland viktigt att se tillbaka och reflektera tillsammans. Vad har vi gjort? Vad har vi åstadkommit? Har det lett till förändring i den önskade riktningen? Vad kan vi lära och hur kan vi göra annorlunda nästa gång.

Årets bloggar berör förändringar och skeden i svensk hälso- och sjukvård med ett fysioterapeutiskt perspektiv. Bloggarna berör bland annat arbetsmiljö, psykisk hälsa, nära vård, företagares möjligheter, rehabilitering, och vikten av att kompetens används rätt. Texter med ett fysioterapeutiskt perspektiv med syfte att leda till förändring och och förbättring av svensk hälso- och sjukvård och det samhälle som vi verka i. Nästa vecka kommer årets sista blogg som också tittar bakåt men kanske mest framåt.

Önskar alla en fin adventstid.

Bild av Zenia