För det fria samtalet och för frihet att engagera sig!

Förra veckan, mitt i Almedalens hetta, så presenterades årets rapport från Global Right Index. Rapporten tas fram av världsfacket ITUC och mäter hur grundläggande mänskliga rättigheter i arbetslivet respekteras. Årets granskning är viktig och upprörande läsning. Arbetstagares rättigheter kränks och försvagas i världen. I 77 procent av världens länder är det förbjudet att vara med i ett fackförbund. Arbetstagare utsätts för våld på arbetsplatsen, har inte rätt att strejka, eller fängslas för att de är medlemmar i fackförbund. Statistiken är skrämmande och visar att arbetstagare som försöker förbättra villkoren på jobbet, eller engagerar sig fackligt, ofta gör det med livet som insats.

Och samtidigt befinner jag mig i Almedalen. Där politiker och beslutsfattare är tillgängliga och närvarande i samtal och seminarier. Vi har ett kontinuerligt samtal över gränser och öppenheten är stor. Minnet av förra årets tragedi är tydligt och märkbar inte minst genom den ökade polisnärvaron under veckan, men alla verkar överens: vi behöver fortsätta med denna öppna mötesplats, för demokratin och för de goda värdena i vårt samhälle. 

Fysioterapeuterna deltog under veckan med egna aktiviteter och var inbjudna till olika samtal. Vår kompetens är bred och vi arbetar inom många olika områden, vilket också blev tydligt under veckan. Fysioterapeuternas representanter deltog i samtal kring elevhälsa, psykisk hälsa, statligt reglerad specialistutbildning, personcentrerad vård, kommunal hälso- och sjukvård, kvalitetsregister, cancerrehabilitering, kompetensförsörjning och arbetsmiljö.

Vi kommer att fortsätta samtalen för fysioterapeuters bästa och vi är tacksamma att vi kan göra det i ett land som Sverige där vi har frihet att engagera oss och därmed också att påverka och förändra. Det är en ynnest och en möjlighet. Bloggen är tillbaka efter sommaren och jag hoppas att ni alla får en skön sommar!