God Jul och Gott Nytt År!

2023 var året när Fysioterapeuterna som förbund fyllde 80 år. Året då vi såg tillbaka på den utveckling som skett inom professionen och även blickade framåt. Under 80 år har mycket förändrats – vår roll och vår kompetens är idag annorlunda mot 1943. Vårt ansvarsområde är bredare, vårt kunskapsfält är både bredare och djupare och forskningen inom fysioterapi har tagit stora kliv framåt. Fysioterapeuters kompetens kommer idag många till nytta och det finns också fler som idag ser möjligheten med vår unika kompetens. Det är inte ovanligt med fysioterapeuter i ledande eller utvecklande position. Allt detta är bra, men det finns fortfarande områden som behöver utvecklas och där jag ser att det inte tagits tillräckligt stora kliv.

Bild från Colourbox

Vi behöver en bättre lön med högre ingångslöner och med en löneutveckling under yrkeslivet som gör att det lönar sig att utbilda sig till fysioterapeut. Det finns idag möjlighet att röra sig mellan arbetsgivare och tjänster på ett annat sätt än 1943 och det är positivt för den egna löneutvecklingen, men det är fortsatt inte tillräckligt bra. Här krävs förändring

Vi behöver en grundutbildning på avancerad nivå som ger blivande fysioterapeuter goda förutsättningar att med vår ökade kunskapsbas, ökade ansvar och ökade arbetsområden kunna arbeta som fysioterapeuter. Det är i längden inte patientsäkert och bidrar inte till god kvalitet när blivande fysioterapeuter under kort tid utsätts för mycket information och för grund kunskap. Här krävs förändring.

Vi behöver en god arbetsmiljö där vi får utrymme till reflektion, påverkan och återhämtning. En arbetsmiljö som främjar professionellt lärande och samarbete är det som gör att vi väljer att stanna kvar. På en arbetsplats där den nyanställde får en god introduktion och där man som mer senior ges möjlighet att utvecklas, blir personalomsättningen lägre. Det gagnar såväl verksamhet som patienter. Här krävs förändring.

För att nå önskad förändring behöver våra beslutsfattare och chefer lyssna på professionerna. Vi behöver involvera dem som hälso- och sjukvården är till för. Vi behöver vara modiga och vi behöver ibland våga testa utan att veta fullt ut. Vi behöver kanske bryta regler. Vi behöver ställa frågan om vad som är viktigt för dig. Vi behöver se att det finns möjligheter och att vi kan vara en del i en förändring mot bättre förutsättningar. Det finns mycket kvar att arbeta för och jag ser fram emot 2024 då Fysioterapeuterna fortsätter sin resa framåt men först vill jag önska er alla sköna helger! Kanske ta tillfället i akt att lyssna på vår julpodd, ett dubbelavsnitt där två av de nominerade till Årets fysioterapeut diskuterar och reflekterar kring karriär.

Bild från Colourbox

Vilket år det har varit!

I veckan hade vi förbundsstyrelsemöte och såg tillbaka på vårt 2023. För att komma framåt är det ibland viktigt att se tillbaka och reflektera tillsammans. Vad har vi gjort? Vad har vi åstadkommit? Har det lett till förändring i den önskade riktningen? Vad kan vi lära och hur kan vi göra annorlunda nästa gång.

Årets bloggar berör förändringar och skeden i svensk hälso- och sjukvård med ett fysioterapeutiskt perspektiv. Bloggarna berör bland annat arbetsmiljö, psykisk hälsa, nära vård, företagares möjligheter, rehabilitering, och vikten av att kompetens används rätt. Texter med ett fysioterapeutiskt perspektiv med syfte att leda till förändring och och förbättring av svensk hälso- och sjukvård och det samhälle som vi verka i. Nästa vecka kommer årets sista blogg som också tittar bakåt men kanske mest framåt.

Önskar alla en fin adventstid.

Bild av Zenia

För en nära vård

Förra veckan deltog jag som reflektör i SKR:s ledarskapsprogram. Temat för dagen var uthållighet och att leda i förändring. Samtalet rörde sig bland annat kring hur vi samverkar för förändring, strukturer för förändring och om hur vi kan följa upp den förändring vi vill göra. Deltagarna i utbildningen navigerar i omställningen till Nära vård och delar erfarenheter och utmaningar med varandra. I omställningen är våra chefer viktiga, då de blir bärare av information mellan nivåer i vårt hierarkiska system. De behöver få tydliga mandat för att kunna leda på ett reflekterande och långsiktigt sätt. Vi behöver alla skifta vårt fokus. Vi behöver gå från en fabrikslogik till tjänstelogik. Vi behöver ändra vår kultur och vårt språk. Och inte minst prata mer om personer, relationer och samordning än organisation, produktion och stuprör.

Bild från SKR:s ledarskapsprogram

När vi planerar vår hälso- och sjukvård utifrån personens behov och förutsättningar sker ett kulturskifte och ett skifte av fokus som är nödvändigt för omställningen till god och Nära vård. Där utgångspunkten är patientens behov och förhållningssättet är att hälso- och sjukvården ska vara personcentrerad. Omställning till Nära vård sker här och nu och den är verklig. Det finns idag så många exempel på hur vi förändrar våra arbetssätt, vår kultur och hur vi tänker kring vårt arbete. Det finns exempel i Skåne där de arbetar med digital cancerrehabilitering. Det finns exempel i Västerbotten där insatser planeras utifrån personernas behov. Vilka exempel ser du i ditt närområde? För att hålla tempot och drivet i omställningen behöver vi identifiera exempel och benämna att det är Nära vård vi arbetar för.

Om detta och mycket mer pratar jag med Lisbeth Löpare Johansson om i månadens podd. Ett samtal om förändring, om uthållighet och om att vara i förändring. Det är viktigt för nära vård och det är viktigt för den tid som vi lever i.